3ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Είσοδος

Είσοδος 02

Είσοδος 03

Αυλή 02

Αυλή 03

Αυλή 05

Γραφείο Καθηγητών

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 01

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 02

Βιβλιοθήκη 03

Διάδρομος

Διάδρομος 3

Κήπος 01

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2022

Γράμμα στους γονείς

 

3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Δοϊράνης 176, 17673, Καλλιθέα, Αθήνα

τηλ.: 210 95 60 105, 215 55 53 890                                    

Φαξ: 210 95 11 909

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@3lyk-kall.att.sch.gr

ιστοσελίδα: http://3lyk-kallith.att.sch.gr/

Καλλιθέα, 11 Σεπτεμβρίου 2017

 

Αγαπητοί/αγαπητές γονείς και κηδεμόνες,

Με την ευκαιρία της έναρξης του νέου σχολικού έτους και με σκοπό την καλύτερη συνεργασία μαζί σας θέλουμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και τη φοίτηση των μαθητών/μαθητριών.

Οι μαθητές/μαθήτριες πρέπει να προσέρχονται έγκαιρα στο σχολείο το πρωί και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 08.15΄. Για λόγους ασφαλείας επιβάλλεται η πόρτα να κλείνει ακριβώς με το πρώτο κουδούνι (08.15΄).

Παρακαλούμε να προσκομίσετε έγκαιρα το προβλεπόμενο από το νόμο ατομικό δελτίο υγείας, συμπληρωμένο από το γιατρό σας, και να ενημερώσετε τη διεύθυνση του σχολείου για ειδικά προβλήματα υγείας που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιοι/κάποιες από τους/τις μαθητές/μαθήτριες. Επίσης, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν πρέπει να φέρνουν στο σχολείο δικό τους αθλητικό υλικό (π.χ. μπάλες) στο σχολείο.

Παρακαλούμε να επικοινωνείτε τακτικά με τη διεύθυνση του σχολείου και με τους/τις καθηγητές/καθηγήτριες που είναι υπεύθυνοι/υπεύθυνες για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών για να ενημερώνεστε για τις απουσίες τους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται εντός του σχολικού χώρου να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα, καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου. Στην εξαιρετική περίπτωση που οι μαθητές/μαθήτριες έχουν στην κατοχή τους κινητό τηλέφωνο υποχρεούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο να το έχουν εκτός λειτουργίας και μέσα στην τσάντα τους.

Κάθε παρέκκλιση από τα παραπάνω φέρει επιφέρει παιδαγωγικό έλεγχο και κυρώσεις σύμφωνα με το ΠΔ 104/1979, άρθρο 27 (παρατήρηση, επίπληξη, ωριαία απομάκρυνση από το μάθημα, αποβολή).

Παρακαλούμε να φροντίζετε για την έγκαιρη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/μαθητριών.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

  • Το σύνολο των απουσιών για κάθε μαθητή/μαθήτρια δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εκατό δεκατέσσερις (114) και οι αδικαιολόγητες απουσίες δεν πρέπει να είναι συνολικά παραπάνω από πενήντα (50).
  • Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν τις απουσίες μέχρι και δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το σχολικό έτος.
  • Οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν μέχρι δύο (02) συνεχόμενες ημέρες απουσιών.
  • Για περισσότερες από δύο (02) ημέρες χρειάζεται βεβαίωση δημόσιου φορέα παροχής υγείας ή ιδιώτη ιατρού, που προσκομίζεται στο σχολείο από τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών.
  • Η δικαιολόγηση σε όλες τις περιπτώσεις γίνεται σε ειδικό έντυπο που υπάρχει στο σχολείο.
  • Η δικαιολόγηση των απουσιών πρέπει να γίνεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επάνοδο των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το σχολείο για να διευθετείται το όλο ζήτημα στον προβλεπόμενο χρόνο.
  • Σε ειδικές περιπτώσεις ο σύλλογος των διδασκόντων/διδασκουσών του σχολείου μπορεί να χαρακτηρίσει επαρκή τη φοίτηση μαθητών/μαθητριών που ξεπέρασαν το προαναφερόμενο όριο των απουσιών και σημείωσαν από εκατό δεκαπέντε (115) μέχρι εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, η οποία βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω και η επίδοση του μαθητή/της μαθήτριας κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση εκείνων των μαθητών/μαθητριών που ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας τους, όπως προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο λύκειο διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον πλήρες δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του μαθητή/της μαθήτριας κρίνεται «κοσμιωτάτη».

Γνωστοποιούμε στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας ότι πρέπει να αναλαμβάνουν το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθούν από τα παιδιά τους τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και εκτός αυτού κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων (π.χ. εκδρομές, επισκέψεις κ.ά.).

Με νεότερη επιστολή μας και με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου θα σας ενημερώσουμε για την ημέρα και τις ώρες που θα δέχονται οι καθηγητές/καθηγήτριες τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του: http://3lyk-kallith.att.sch.gr/   

Τέλος, το σχολείο, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, λειτουργεί 08.15΄ - 14.10΄. Ειδικότερα:

Ώρα

Μάθημα

Διάλειμμα

08.15΄ – 09.00΄

09.00΄ – 09.05΄

09.05΄ – 09.50΄

09.50΄ – 10.00΄

10.00΄ – 10.45΄

10.45΄ – 10.55΄

10.55΄ – 11.40΄

11.40΄ – 11.50΄

11.50΄ – 12.35΄

12.35΄ – 12.40΄

12.40΄ – 13.25΄

13.25΄ – 13.30΄

13.30΄ – 14.10΄

 

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος διδασκόντων/διδασκουσών

του 3ου ΓΕΛ Καλλιθέας 

Χαιρετισμός

Kαλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του 3ου Γενικού Λυκείου Καλλιθέας.

Μέσα από αυτό τον διαδικτυακό τόπο θα πληροφορούνται οι μαθητές μας για θέματα της σχολικής ζωής και της σχολικής καθημερινότητας που τους αφορούν άμεσα - π.χ. για το πρόγραμμα της ημέρας. Αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για τις εκδηλώσεις της σχολικής μας κοινότητας - π.χ. για τις πραγματοποιηθείσες εκπαιδευτικές επισκέψεις, τους περιπάτους, τις πολυήμερες εκδρομές μας, τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες και τα πολιτιστικά προγράμματα που υλοποιεί το μαθητικό και διδακτικό προσωπικό της. Έτσι, θα μπορεί κάθε επισκέπτης της να στοιχειοθετήσει το (ιδιαίτερο) προφίλ του σχολείου μας και να αντιληφθεί -περισσότερο ή λιγότερο άμεσα ή εύκολα- τα σημεία στα οποία διαφοροποιείται η λειτουργία της σχολικής μας μονάδας από αυτή των άλλων σχολικών μονάδων της περιοχής μας ή μοιάζει με αυτή.

Επίσης, μέσα από την ιστοσελίδα αυτή οι γονείς θα ενημερώνονται για τη νομοθεσία που αφορά τις απουσίες των μαθητών του Λυκείου και τη δικαιολόγησή τους, για το ποιος/-α καθηγητής/-τρια είναι ο υπεύθυνος του τμήματος του παιδιού τους (αφού αυτός είναι πάντα ο κύριος αρμόδιος για να τους ενημερώνει για τις απουσίες του κάθε μαθητή/-τριας του τμήματος ευθύνης του), αλλά και για το πότε δέχονται οι καθηγητές τους γονείς.

Σημειωτέον, τέλος, ότι μέσω αυτής της σελίδας φιλοδοξούμε να φέρουμε το σχολείο μας ακόμα πιο κοντά στους μαθητές μας, στους γονείς τους και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται για το έργο μας, αλλά και να δείξουμε τα βήματα, τα έργα, τις πρωτοβουλίες και τις λειτουργίες του μέσω των οποίων επιχειρεί όλο το προσωπικό του (διδάσκοντες, καθαρίστρια, φύλακας, επιστάτης, υποδιευθυντής και διευθυντής) να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές και μορφωτικές ανάγκες της σημερινής (τοπικής αλλά και γενικότερης) κοινωνίας μας που μαστίζεται από μια σχεδόν γενικευμένη (κοινωνική και οικονομική) κρίση και να λειτουργεί ως ένα δημόσιο σχολείο που υιοθετεί σύγχρονες -και κάθε άλλο παρά συνηθισμένες για ένα κλασικό δημόσιο σχολείο - διδακτικές μεθόδους, και διαθέτει σύστημα διαδραστικού πίνακα, καλαίσθητους και σύγχρονους χώρους διδασκαλίας και άθλησης (δες π.χ. την αίθουσα με τους λευκούς και σε κυκλική διάταξη πάγκους διδασκαλίας -όλες οι αίθουσες διαθέτουν λευκούς πίνακες μαρκαδόρου-, την αίθουσα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ή των υποομάδων εργασίας, την αίθουσα με τα θρανία σε σχήμα Π και τα σύγχρονα γήπεδα γυμναστικής).

Ο Δ/ντής             

Γ. Μπίκος            

Διδάκτωρ πολιτικών επιστημών

3ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων
Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Αττικής
Διεύθυνση Δ.Ε. Δ΄ Αθήνας
Δοϊράνης 176 Καλλιθέα, 17673
Τηλέφωνο Διευθυντή : 215 555 3890
Τηλέφωνο: 2109560105
Fax: 2109511909
Email: mail@3lyk-kallith.att.sch.gr

Επισκέψεις

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 173 επισκέπτες και κανένα μέλος

© 2016 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ All Rights Reserved.

Search